COVID-19 UPDATE – VIET

Covid-19 Update Vietnamese

Quý phụ huynh và các em học sinh

Khi chúng tôi nhận được thông tin mới về CoronaVirus, chúng tôi sẽ đăng cập nhật tại đây.

2021

27 July 2021

15 July 2021

10 June 2021

04 June 2021

27 May 2021

26 May 2021

12 February 2021

 

 

 


2020

22 October 2020

09 October 2020

06 October 2020

04 September 2020

03 August 2020

23 July 2020

17 July 2020

13 July 2020

08 July 2020

02 July 2020

26 June 2020

4 June 2020

28 May 2020

13 May 2020

23 April 2020

9 April 2020

27 March 2020

23 March 2020

19 March 2020