FAMILY UPDATES Vietnamese
FAMILY UPDATES Vietnamese

CRC St Albans Family Update – Vietnamese

New updates will be posted here:

02 February 2023

PAM User Guide and Medical Form

Kính thưa Quý phụ huynh/Người Giám hộ,

Chào mừng mọi người đến với năm học 2023. Tôi hy vọng quý vị đã có một kỳ nghỉ vui vẻ và đang mong chờ tất cả những gì năm mới sẽ mang lại. Mục đích của lá thư này là để cung cấp cho quý vị thông tin về việc truy cập Mô-đun Truy cập Dành cho Phụ huynh (Parent Access Module – PAM) trên Hệ thống Quản lý Học tập của chúng tôi. Thông qua PAM, các gia đình có thể:

  • Nhập và cập nhật thông tin y tế của học sinh.
  • Cho phép học sinh tham gia các chuyến du ngoạn và cắm trại.
  • Truy cập các thông báo của nhà trường.
  • Xem tình trạng học sinh đến lớp, học bạ và nộp bài.

PAM có thể được truy cập thông qua một đường dẫn trên trang web của Trường http://crcstalbans.catholic.edu.au hoặc thông qua ứng dụng SIMON ở mọi nơi.

QUAN TRỌNG: Phụ huynh cần cập nhật Tên đăng nhập cũ (Username) bằng địa chỉ email và tạo mật khẩu mới. Vui lòng sử dụng liên kết trang web ở trên để thực hiện việc này mà không phải ở Ứng dụng SimonEVERYWHERE.

Trong bức thư này, quý vị sẽ tìm thấy Thông tin về cách truy cập Mô-đun Truy cập Dành cho Cha mẹ.

Ngoài thông tin kèm theo, các gia đình truy cập PAM lần đầu tiên có thể:

  1. a) Xem các video trên trang web của Trường bằng tiếng Anh, Ả Rập, Dinka và tiếng Việt. Những video này sẽ giúp quý vị thông qua quy trình, từng bước một.
  2. b) Liên hệ với văn phòng và chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để quý vị đến học cách sử dụng quy trình này. Nhà trường sẽ hỗ trợ quý vị bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Dinka và tiếng Ả Rập.

Tất cả các mẫu y khoa cần phải được hoàn tất trước ngày Thứ Hai, 13 tháng 2 năm 2023. Học sinh sẽ không được tham dự các hoạt động ngoại vi nếu không có mẫu y tế cập nhật.

Chúng tôi cũng xin nhắc nhở các gia đình là tất cả học sinh mắc bệnh suyễn cần có Kế hoạch Quản lý Bệnh suyễn từ bác sĩ của các em. Kế hoạch này có thể được tải lên cùng với mẫu y tế hoặc quý vị có thể mang đến trường và chúng tôi sẽ tải lên giúp quý vị.

Quý vị có thể tìm thấy Chính sách Bảo vệ sự Riêng tư của Trường và Thông báo Thu thập Tiêu chuẩn trên trang web của Trường.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ để điền các mẫu đơn, vui lòng liên lạc với văn phòng nhà trường qua số 9366 2544.

Kính,

Christina Utri