Expressions of Interest – Bus Service
Expressions of Interest – Bus Service

School Bus: Derrimut / Deer Park / Albanvale to CRC St Albans

Quý vị nhận được thư này nếu gia đình của quý vị cư trú tại các khu vực Deer Park, Derrimut và Albanvale. Dựa trên một số yêu cầu từ các gia đình, chúng tôi hiện đang tìm hiểu kế hoạch cung cấp dịch vụ xe buýt trường học từ những khu vực này đến trường.

Các đặc tính của dịch vụ sẽ như sau:

  • Lộ trình ban đầu sẽ có thể đi dọc theo đường Station, với một số ít điểm dừng ở Deer Park, Derrimut và có thể cả Albanvale.
  • Cần có tối thiểu 20 em học sinh để đảm bảo tính khả thi của dịch vụ
  • Chi phí sẽ do người sử dụng dịch vụ trả
  • Hóa đơn phí sử dụng dịch vụ sẽ được gửi về các gia đình mỗi học kỳ và trường sẽ trả cho công ty xe buýt.
  • Cam kết dùng dịch vụ mỗi ngày, không cung cấp dịch vụ bán thời gian

Ở giai đoạn này, chi phí chưa được biết cụ thể vì báo giá phải dựa trên số lượng người sử dụng dịch vụ, số điểm dừng và tuyến đường.

Nếu các gia đình quan tâm, chúng tôi sẽ làm việc với các công ty xe buýt để có thông tin chi tiết chính xác hơn.

Nếu quý gia đình muốn đăng ký cho con mình sử dụng dịch vụ, quý vị vui lòng hoàn thành biểu đơn sau và gửi lại cho trường trước Thứ Sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2023.